Inhoud persberichten 2005         persberichten 2004   persberichten 2003

 

Grote doorbraak bij behandeling dunne darm
De dubbelballon-endoscopie moet de gouden standaard worden voor onderzoek en behandeling van dunne darmproblematiek. Hiervoor pleiten onderzoekers van VU medisch centrum en Erasmus MC in het wetenschappelijk tijdschrift Endoscopy. De dubbelballon-endoscopie (DBE) is een grote doorbraak in de behandeling van aandoeningen aan de dunne darm.  (persbericht 30  december 2005) Lees verder

Herkennen maligne stamcellen mogelijk
Onderzoekers van VU medisch centrum zijn in staat stamcellen te herkennen die zich hebben ontwikkeld tot kankercellen. Hiermee is een belangrijke stap gezet tot effectieve behandelingsmogelijkheden tegen Acute MyeloÔde leukemie (AML), een veel voorkomende vorm van leukemie. De VUmc onderzoekers verzorgden dan ook een prominente lezing tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de ‘American Society of Hematology’, het meest prestigieuze hematologie congres. 
(persbericht 27  december 2005) Lees verder  

Bijkomende aandoeningen belangrijke voorspeller herstelproces mond- of keelholtetumoren  
Specifieke gegevens over co-morbiditeit (bijkomende aandoeningen zoals diabetes, hoge bloeddruk of andere ziekten) van patiŽnten met kanker in mond- of keelholte kunnen helpen mogelijke complicaties en de kans op overleving te voorspellen. Dit blijkt uit het promotie-onderzoek van KNO-arts Pepijn Borggreven. Borggreven promoveert op donderdag 22 december aan VU medisch centrum
(persbericht 20  december 2005) Lees verder

Vrouwelijke en krachtiger stem voor vrouwen zonder strottenhoofd door nieuwe stemprothese 
De stem van vrouwelijke patiŽnten die door keelkanker geen strottenhoofd meer hebben, zou aanzienlijk kunnen verbeteren met behulp van een nieuw type stemprothese. KNO-arts Marein van der Torn ontwikkelde deze nieuwe prothese en promoveert maandag 19 december aan VU medisch centrum.
(persbericht 16  december 2005) Lees verder

Da Vinci voorkomt onnodige complicaties. 
Urologie VU medisch centrum opereert prostaatkanker met robot
De afdeling urologie van VU medisch centrum opereert niet uitgezaaide prostaatkanker met de Da Vinci robot. Hiermee kunnen complicaties als impotentie en incontinentie als gevolg van de operatie in hoge mate voorkomen worden. Dit stelde hoogleraar urologie Bart Bemelmans in zijn inaugurele rede. (persbericht 14  december 2005) Lees verder

Combinatie van technieken bevestigt verspreiding ziekteproces in hersenen MS-patiŽnten  
Subtiele ziekteprocessen in hersenen van MS-patiŽnten kunnen zichtbaar worden gemaakt door een toepassing van geavanceerde MRI-technieken. Natuurkundige Hugo Vrenken promoveerde dinsdag 6 december jl. aan het VU medisch centrum op zijn onderzoek waarin hij met behulp van zogenoemde kwantitatieve MRI-technieken veranderingen in het zenuwstelsel aantoonde die met ‘gewone’ MRI niet zichtbaar zijn.
(persbericht 12  december 2005) Lees verder

VU medisch centrum verheugd dat maatregel tot schorsing van ouderlijk gezag is beŽindigd   
VU medisch centrum is blij dat de maatregel tot schorsing van het ouderlijk gezag  van een echtpaar van wie het kind op de afdeling neonatologie in VU medisch centrum wordt behandeld is beŽindigd. Tijdens een zitting op vrijdagmorgen 9 december heeft de rechtbank in Haarlem hiertoe besloten. De uitspraak betekent dat VU medisch centrum de medische behandeling volgens de geldende normen binnen de beroepsgroep kan voortzetten, waarmee de reden voor de aanvraag tot schorsing is weggenomen.
(persbericht 9  december 2005) Lees verder  

Locatieprofielen vastgelegd
Alliantie Slotervaartziekenhuis en VU medisch centrum in volgende fase
De raden van bestuur van VU medisch centrum (VUmc) en het Slotervaartziekenhuis (SLZ) tekenen op 8 december een overeenkomst. Hiermee komt de alliantie tussen deze ziekenhuizen een stap dichterbij. Belangrijk onderdeel van de overeenkomst is een uitwerking van de locatieprofielen van beide instellingen. Verder staan de stappen en voorwaarden beschreven die nodig zijn om eind januari 2006 de definitieve samenwerkingsovereenkomst te kunnen tekenen.
(persbericht 8  december 2005) Lees verder  

Oliebollen voor het goede doel
Bezoekers van VU medisch centrum, maar ook medewerkers, studenten en omwonenden kunnen sinds eind november op het parkeerterrein van VU medisch centrum terecht voor oliebollen, appelflappen en andere Oudhollandse lekkernijen. Aan de verkoop is een sympathieke actie gekoppeld:  de eigenaar van de oliebollenkraam schenkt 10% van zijn opbrengst aan het VU-door-U fonds. Dit fonds doet aankopen die het verblijf van patiŽnten en hun relaties in VU medisch centrum veraangenaamt. Zo zijn er al DVD-recorders en gemakkelijke stoelen aangeschaft voor verschillende conversatiekamers
. 
(persbericht 2 december 2005) Lees verder

Ondersteuning artsen bij euthanasie (SCEN) noodzakelijk:
PatiŽnt niet extra belast door bezoek consulent bij euthanasie 

PatiŽnten met een euthanasieverzoek ervaren het bezoek van een onafhankelijke tweede arts-beoordelaar niet als extra belastend. Bovendien blijkt de mogelijkheid voor (huis)artsen om speciaal getrainde, onafhankelijke en deskundige artsen te raadplegen essentieel bij de kwaliteitsbewaking van het handelen rondom verzoeken om euthanasie/hulp bij zelfdoding (EHBZ). Dit blijkt uit het proefschrift van Martine Jansen-van der Weide ‘Handling requests for euthanasia and physician-assisted suicide’. Zij promoveert op 2 december aan VU medisch centrum.
(persbericht 1 december 2005) Lees verder

1 jaar Sneller Beter verbetert zorg VUmc 
VU medisch centrum startte een jaar geleden samen met zeven andere koploperziekenhuizen aan het overheidsprogramma Sneller Beter. Medewerkers van VUmc hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan vijftien verbeterprojecten voor het verbeteren van de transparantie, doelmatigheid en kwaliteit van zorg. En met resultaat. Doelstelling van VUmc is om alle verbeteringen die zijn bereikt uiteindelijk op alle zorgeenheden en poliklinieken in te zetten. 
(persbericht 28 november 2005) Lees verder

Nieuwe CAO voor de 8 universitair medische centra
Afgelopen nacht heeft de NFU, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, een onderhandelaarsakkoord bereikt met de vier centrales voor overheidspersoneel, ACOP, CMHF, AC en CCOOP, over een nieuwe CAO-UMC met een looptijd van 24 maanden (1 juni 2005 tot 1 juni 2007). (persbericht 16 november 2005) Lees verder

Uniek Amsterdams scholierenevent over techniek.
Wethouder Aboutaleb voert met scholieren ‘operatie’ uit in VUmc
Dinsdag 15 november trekt wethouder Aboutaleb de doktersjas aan om met een operatierobot een 'virtuele operatie' uit te voeren. Vijf leerlingen van verschillende Amsterdamse VMBO-scholen assisteren hem hierbij. Gezamenlijk zullen zij in de operatiekamer van VUmc een oefening uitvoeren. Dit bezoek vindt plaats in het kader van Future Expedition Amsterdam, een nieuw scholierenevent om jongeren kennis te laten maken met de wereld van techniek.
(persbericht 11 november 2005) Lees verder

Diagnosecriteria MS aanzienlijk verbeterd
Medisch specialisten van VU medisch centrum hebben een leidende rol gespeeld bij een essentiŽle verbetering van de diagnosecriteria voor Multipele Sclerose (MS).  Neuroloog en hoofd van het MS centrum van VU medisch centrum prof.  dr Chris Polman en radioloog prof.  dr Frederik Barkhof hebben in een internationaal panel onder leiding van Polman de criteria voor diagnose met behulp van de MRI zodanig aangescherpt dat het vroeger en onomstotelijk vaststellen van MS mogelijk is. Bij vroege diagnose zijn nu beschikbare medicijnen effectiever. 
(persbericht 11 november 2005) Lees verder

Eerste bijzonder hoogleraar publieke gezondheid en palliatieve zorg in Nederland:
 'KWALITEIT TERMINALE ZORG IN NEDERLAND VRIJWEL ONBEKEND' 
'Over de kwaliteit van de zorg voor terminale patiŽnten in Nederland is weinig bekend. In Nederland ontbreekt systematische informatie over de kwaliteit van leven in de laatste levensfase. Daardoor is het zeer moeilijk om inzicht krijgen in de behoefte in de zorg voor terminale patiŽnten en waar bijgevolg het beleid corrigerend moet optreden.', aldus Luc Deliens, per 1 oktober 2005 benoemd tot bijzonder hoogleraar Publieke Gezondheid en Palliatieve Zorg aan VU medisch centrum in Amsterdam. De leerstoel is een initiatief van Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen.  (persbericht 9 november 2005) Lees verder

Nieuwe techniek is succesvol
Longkanker patiŽntenprijs voor nieuwe bestralingtechniek bij bewegende tumoren
Radiotherapeut prof. dr. Suresh Senan van het VU medisch centrum heeft de longkanker patiŽnten prijs 2005 gekregen voor het toepassen van een nieuwe bestralingstechniek bij bewegende tumoren. (persbericht 3 november 2005) Lees verder

Prenatale screening: geÔnformeerde beslissing noodzakelijk
Steeds meer zwangere vrouwen vragen om prenatale screening. Vergoeding wordt alleen gegeven aan vrouwen vanaf 36 jaar. Onderzoek van Het EMGO-instituut van VU medisch centrum toont aan dat het aanbieden van prenatale screening niet leidt tot angst onder zwangere vrouwen.
(persbericht 29 oktober 2005) Lees verder

Meer variatie en ter voorkoming van ondervoeding:
Nieuwe broodserveerwagen in VU medisch centrum 
Vanaf november krijgen patiŽnten in VU medisch centrum hun broodmaaltijd geserveerd vanuit een broodserveerwagen. Deze nieuwe wijze van presenteren komt tegemoet aan de individuele behoeften en wensen van patiŽnten. Zo kunnen patiŽnten eten wat en wanneer zij willen. Ondervoede patiŽnten kunnen voor extra calorierijk eten kiezen. In eerste instantie wordt een pilot gedaan op vier zorgeenheden, daarna volgt introductie op alle zorgeenheden van VUmc.
(persbericht 31 oktober 2005) Lees verder

VU medisch centrum viert eerste lustrum
VU medisch centrum bestaat op 1 januari 2006 vijf jaar.Vijf jaar eerder ontstond dit Amsterdams universitair medisch centrum uit een fusie tussen het VU ziekenhuis en de faculteit Geneeskunde van de VU.
(persbericht 25 oktober 2005) Lees verder

Moedermelk tegen HIV
Onderzoekers van het AMC en het VU Medisch Centrum hebben een stof in moedermelk gevonden die de overdracht van HIV naar het kind kan voorkomen. Deze factor, Lewis X, voorkomt dat het aidsvirus zich aan bepaalde cellen hecht. 'Het is niet de enige component in moedermelk die HIV weet te stoppen, maar we denken dat het een belangrijke is', stellen Bill Paxton en Marloes Naarding van de afdeling Humane retrovirologie in het AMC. (persbericht 23 oktober 2005) Lees verder

'VAN GENEZEN IN GELOOF TOT GELOOF IN GENEZEN' 
geschiedenis van de medische faculteit van de vrije universiteit 
Deze week verschijnt het boek 'Van Genezen in Geloof tot Geloof in Genezen'. In dit werk beschrijft Leo van Bergen de geschiedenis van de medische faculteit van de Vrije Universiteit vanaf de stichting van de universiteit in 1880. Centraal in het boek staat de relatie tussen en de discussie over geloof en medische wetenschap.(persbericht 19 oktober 2005) Lees verder

Vijftig procent van de kinderen valt af.   
Obesitaspoli VU medisch centrum groot succes
De obesitaspoli van het VU medisch centrum is een groot succes. Een jaar na de introductie van de polikliniek voor kinderen met overgewicht blijkt dat 88% van de deelnemers is afgevallen of niet verder is aangekomen.(persbericht 5 oktober 2005) Lees verder

De Glazen Griffioen 
Op woensdag 5 oktober zal juryvoorzitter Wim T. Schippers de winnaar bekend maken van de Glazen Griffioen. De prijsuitreiking vormt de afsluiting van het congres Sharing Knowledge aan de Vrije Universiteit. Deze nieuwe jaarlijkse prijs voor jong wetenschapsjournalistiek talent bestaat uit een geldprijs van € 10.000 en een glasobject. Als gastspreker zal tijdens de prijsuitreiking dr. Cornelis van Bochove, directeur Onderzoek en Wetenschapsbeleid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap optreden. (persbericht 28 september 2005) Lees verder

Pleidooi voor nieuwe behandelconsensus niet-ingedaalde testikels 
Er moet een nieuwe nationale behandelconsensus komen voor jongetjes met niet-ingedaalde testikels (zaadballen). Dat bepleit Robert Meijer, chirurg van het Medisch Centrum Alkmaar. Meijer promoveerde op 16 september aan het VU medisch centrum. (persbericht 26 september 2005) Lees verder

Start Uniek onderzoek op wereld alzheimerdag
Deze maand start in het Alzheimercentrum van het VU medisch centrum in Amsterdam een voor Europa uniek onderzoek. Dit maakt het Alzheimercentrum VUmc op Wereld Alzheimerdag (21 september as.) bekend. Door middel van de PET scan wordt een nieuwe methode ontwikkeld die de schade aan de hersenen meetbaar maakt. Het doel van het onderzoek is niet alleen om de ziekte van Alzheimer in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken, maar ook om op termijn de effecten van bestaande behandelmethoden te kunnen bestuderen. (persbericht 19 september 2005) Lees verder

Uitnodiging Symposium Literatuur en geneeskunde ‘Dokter worden’ 
VU medisch centrum organiseert op 21 september zijn jaarlijks symposium Literatuur en geneeskunde. Thema dit jaar: ‘Dokter worden’. Tijdens het symposium geven hoogleraar psychiatrie Willem van Tilburg en psychiater Annette Boenink hun visie op het thema ‘Dokter worden’. De Amerikaanse auteur Samuel Shem houdt dit jaar de publiekslezing onder de titel ‘the house of God retrospective’.
(persbericht 19 september 2005) Lees verder

Kennis over MS drastisch uitgebreid
Nieuwe MRI- techniek maakt beschadigingen in grijze stof zichtbaar 

Radiologen van het VU medisch centrum hebben een MRI techniek ontwikkeld en toegepast waarmee de schadelijke gevolgen in de grijze stof door Multipele Sclerose beter zichtbaar worden. Internationale onderzoekers vermoeden namelijk dat de laesies in de grijze stof de invaliditeit en de geestesgesteldheid van MS patiŽnten sterk beÔnvloeden.
(persbericht 19 september 2005)
Lees verder

VU medisch centrum start mannenkliniek 
De polikliniek urologie start op 15 september met een mannenkliniek. Deze kliniek richt zich specifiek op de ouder wordende man (50+). Typische verschijnselen waarmee oudere mannen zich bij de uroloog aandienen zijn plasklachten, seksuele problemen en de angst voor prostaatkanker.  (persbericht 14 september 2005) Lees verder

Ook Nederlanders gebaat bij voorlichtingsboekje: Geruststelling vermindert huisartsenbezoek
Niet de zelfzorgtips, maar de geruststelling dat er niets ernstigs aan de hand is vermindert het aantal huisartsbezoeken van lager opgeleiden. Op 8 september promoveerde sociaal psycholoog Anne Marie Plass op haar onderzoek naar de effecten van voorlichting in de Haagse Schilderswijk, Laak en Centrum. (persbericht 13 september 2005) Lees verder

Spetterende lancering nieuw curriculum
Een driedimensionaal spektakel maakte op 5 september - de opening van het academisch jaar - duidelijk waar het in het nieuwe curriculum van het VUmc om gaat: de mens ťn de dokter in al zijn facetten. (persbericht 6 september 2005) Lees verder

Nieuwe ontwikkelingen euthanasie 
Voor 1 op de 5 mensen die een euthanasieverzoek doen is levensmoeheid een belangrijke reden voor het verzoek. De meeste van deze verzoeken van mensen met kanker worden ingewilligd, maar verzoeken van mensen met andere ziekten of zonder ernstige ziekte worden meestal geweigerd. (persbericht 31 augustus 2005) Lees verder

Nieuw onderwijsprogramma VUmc
De opleiding geneeskunde van VU medisch centrum is vernieuwd. Op 5 september starten bijna 400 eerstejaars met dit competentiegerichte programma: VUmc-compas. VUmc-compas leert studenten kennis, vaardigheden en gedrag te integreren. Deze competenties zijn gebaseerd op acht rollen die iedere basisarts moet beheersen. De start van dit nieuwe programma wordt feestelijk ingeluid met de speciale voorstelling M is for Medicine 2 gemaakt door Saskia Boddeke en Peter Greenaway m.m.v. Orkest de Volharding.(persbericht 23 augustus 2005)Lees verder

Ontdekking nieuwe genen verduidelijkt ontstaan kanker 
VUmc onderzoekers hebben, in samenwerking met biochemici en genetici uit Leiden, Cambridge (UK) en Baltimore (USA), twee nieuwe genen ontdekt die bij mutatie Fanconi anemie (FA) veroorzaken. De ontdekking vergroot het inzicht in hoe genen de gezonde mens beschermen tegen kanker en hoe kanker ontstaat. De resultaten van het onderzoek zijn deze week gepubliceerd in de online versie van Nature Genetics (persbericht 22 augustus 2005)Lees verder

Nieuw licht op overdracht HPV
De seksuele overdracht van het humaan papilloma virus (HPV)- veroorzaker van baarmoederhalskanker – van man op vrouw komt alleen voor wanneer er bij de man vlakke huidafwijkingen (laesies) op de penis aanwezig zijn. Patholoog in opleiding Maaike Bleeker ontdekte in haar promotieonderzoek dat deze laesies het reservoir vormen van HPV bij de man. Deze bevinding geeft nieuw inzicht in de mogelijkheden van preventie van HPV overdracht van man op vrouw. Bleeker promoveerde vrijdag 8 juli j.l. aan het VU medisch centrum.
(persbericht 11 juli  2005)
 Lees verder

Depressie ouderen voorspelbaar
Het is van belang om ouderen met een verhoogde kans op depressies goed in beeld te krijgen. Deze depressies kunnen een chronisch beloop krijgen en een verhoogde kans tot overlijden geven. Psychiater Robert Schoevers ontwikkelde een model om deze ouderen op te sporen. Schoevers promoveert op 6 juli aan het VU medisch centrum Amsterdam.
(persbericht 5 juli  2005) Lees verder

VU medisch centrum haakt aan bij nieuwe WAO wetgeving
De VU en het VU medisch centrum sluiten aan bij de nieuwe WAO wetgeving. De Arbo-dienst van deze organisaties gaat intensief deelnemen in wetenschappelijk onderzoek. De afdelingen sociale geneeskunde en de Arbo-dienst ondertekenen hierover een convenant.
 
(persbericht 1 juli  2005) Lees verder

Co- schappen kunnen mogelijk korter
Begeleiding co-assistenten kan efficiŽnter

De begeleiding van co-assistenten kan efficiŽnter. Dit concludeert arts en hoofd algemene co-assistentschappen Hester Daelmans van het VU medisch centrum in haar promotieonderzoek.   (persbericht 1 juli 2005) Lees verder

Kinkhoest: nieuwe inzichten
Een persoon kan meerdere keren kinkhoest krijgen en de ziekte verloopt ernstiger naarmate de eerste infectie langer geleden is. Dit concludeert Florens Versteegh, kinderarts in het Groene Hart Ziekenhuis (Gouda).
(persbericht 29 juni 2005) Lees verder

Glutamine-verrijkte voeding verlaagt sterftekans ongevalslachtoffers door infecties
Het verrijken van voeding met het aminozuur glutamine verlaagt mogelijk de sterftekans aan infecties van ernstige ongevalslachtoffers. Petra Boelens toont in haar promotieonderzoek aan dat het lichaam uit het aminozuur glutamine ook het aminozuur arginine maakt. 
(persbericht 28 juni 2005)
 Lees verder

Voedingsbeleid Europese kinder IC’s onderzocht
Ernstig zieke kinderen op kinder IC’s lijden aan ondervoeding

Bij ernstig zieke kinderen die op een Europese kinder-intensive care liggen, is met grote regelmaat sprake van ondervoeding. VUmc-promovendus Martijn van der Kuip pleit in zijn proefschrift ‘Energy requirements of critically ill childeren, from estimate to custom made’ dan ook voor voedingszorg op maat als onderdeel van de dagelijkse zorg voor ieder ziek kind. Van der Kuip promoveert op woensdag 29 juni 2005 in het VU medisch centrum. 
  (persbericht 27 juni 2005) Lees verder

Helft MS patiŽnten heeft antilichamen tegen myeline
Ontwikkeling test om antilichamen te detecteren brengt MS-therapie dichterbij
Vijftig procent van de MS-patienten heeft antilichamen in het bloed tegen myeline. Afbreken van myeline - de isolerende laag die de zenuwcellen in de hersenen beschermt - is het belangrijkste kenmerk van Multiple Sclerose. (persbericht 17 juni 2005) Lees verder

Internationale medische experts bereiken consensus over behandeling menopauzale klachten
Een internationaal multidisciplinair panel van deskundigen heeft consensus bereikt over een waardevolle optie bij de behandeling van menopauzale klachten. Het hormoonpreparaat Tibolon blijkt effectief en zeer gebruikersvriendelijk te zijn bij postmenopauzale klachten, aldus de deskundigen. De richtlijnen die uit deze consensus zijn voortgekomen, worden deze week gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Maturitas.  
(persbericht 13 juni 2005) Lees verder

lInternational medical experts reach consensus on treatment of menopausal complaints
An international multidisciplinary panel of experts has reached consensus on a valuable option in the treatment of menopausal complaints. The hormone preparation tibolone has been found to be effective and very user-friendly in the treatment of postmenopausal complaints, according to the experts. The guidelines derived from this consensus are published this week in the scientific journal
Maturitas. 
(persbericht 13 juni 2005) Lees verder

ABN AMRO Arbo Services, KLM Health Services en VUmc bestendigen samenwerking
Doelmatige toegangs- en behandeltijd werkenden voorziet in behoefte
KLM Health Services en ABN AMRO Arbo Services en het VU medisch centrum gaan het innovatieve project ‘arbocuratieve zorg’ per juni 2005 invoeren.
De pilot – van een half jaar – heeft inzicht gegeven in de aard en omvang van de behoefte aan de te verlenen zorg. Uit de pilot blijkt het grootste aantal verwijzingen naar het VUmc klachten van het bewegingsapparaat te betreffen. Naar nu blijkt, heeft de samenwerking meerwaarde voor alle partijen. 
(persbericht 13 juni 2005) Lees verder

Bij lichte depressies geen antidepressiva via huisarts 
Het behandelen van patiŽnten met lichte depressies zonder antidepressiva is minstens even effectief als de behandeling met antidepressiva. Daarom kunnen huisartsen beter terughoudend zijn met het voorschrijven van antidepressiva bij deze patiŽnten. Een aantal begeleidende consulten kan mensen met lichte vorm van depressie minstens even goed helpen. Dit concludeert Marleen Hermens in haar onderzoek waarop zij 1 juni promoveert aan het VU medisch centrum Amsterdam. 
(persbericht 27 mei 2005) Lees verder

Krachtenbundeling Slotervaartziekenhuis en VU medisch centrum
VU medisch centrum en Slotervaartziekenhuis slaan de handen ineen en willen intensief met elkaar samenwerken. De raden van bestuur van beide instellingen hebben besloten tot een bestuurlijke alliantie die de komende maanden nader zal worden uitgewerkt. Doel van de krachtenbundeling is om in Amsterdam-West te komen tot een efficiŽnter aanbod van de beschikbare functies in de ziekenhuiszorg.
(persbericht 26 mei 2005) Lees verder

TherapieŽn te laat gestart 
Klinisch- genetische kennis co-assistenten schiet ernstig tekort

Co-assistenten weten veel te weinig over klinische genetica. Als zij eenmaal werken als arts leidt dat tot het missen van diagnoses, het te laat starten van therapie bij patiŽnten met een genetisch bepaalde ziekte en het niet verrichten van preventieve interventies. Dit blijkt uit een publicatie van klinisch geneticus in opleiding Marieke Baars, verbonden aan het VU medisch centrum. (persbericht 26 mei 2005) Lees verder

Nieuwe verklaring diabetes en hart- en vaatziekten bij overgewicht 
Onderzoekers van het VU medisch centrum hebben een nieuw type vetweefsel ontdekt waarmee het ontstaan van diabetes en hart- en vaatziekten als gevolg van overgewicht verklaard kan worden. Als deze hypothese klopt, biedt dat nieuwe aanknopingspunten voor het voorkomen van deze ziekten. 
(persbericht 24 mei 2005) Lees verder

Oefentherapie werkt!
Oefentherapie bij mensen met lage rugpijn heeft zeker resultaat. Therapie kan pijn verminderen en bevordert het functioneren van patiŽnten met lage rugklachten. Dit concludeert epidemioloog Maurits van Tulder van het VU medisch centrum. Hij was initiatiefnemer van een internationale literatuurstudie waarbinnen het Institute for Work & Health in Toronto,Canada, het Erasmus MC in Rotterdam, het Finnish Office for Health Technology Assessment in Helsinki, Finland, en het VUmc samenwerkten. Begin mei werden de resultaten gepubliceerd in the Annals of Internal Medicine. (persbericht 19 mei 2005) Lees verder

GeÔnformeerde mensen meer tevreden over behandeling 
In de gezondheidszorg ontbreekt het vaak aan juiste informatie waardoor mensen niet in staat zijn om een weloverwogen keuze te maken. Dit stelt Theresa Marteau in haar inaugurale rede. Een geÔnformeerde keuze leidt vaker tot betere (algemene) uitkomsten. Mensen zijn zo namelijk meer tevreden, minder angstig en hebben minder spijt van hun beslissingen. 
(persbericht 19 mei 2005) Lees verder

Scholing vrijheidsbeperkende interventies wint Verpleegkundeprijs 2005
Het projectvoorstel ‘Scholing vrijheidsbeperkende interventies’ van verpleegkundigen Michelle Mutschelknauss en Marga Jaspers heeft op 12 mei de verpleegkundeprijs 2005 gewonnen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door het VU medisch centrum.
(persbericht 12 mei 2005) Lees verder

Kans op overlijden aan belangrijke doodsoorzaak IC te voorspellen
De kans op overlijden aan multi-orgaanfalen (MOF) kan worden voorspeld door het bepalen van de ADMA-concentratie in het bloed. Aan MOF overlijden wereldwijd jaarlijks ongeveer een miljoen mensen op intensive care-afdelingen. Op woensdag 11 mei promoveert Robert Nijveldt aan het VU medisch centrum.
(persbericht 11 mei 2005) Lees verder

Piekerende patiŽnt heeft slechtere prognose
De wijze waarop patiŽnten omgaan met klachten aan arm, nek of schouder heeft grote invloed op het herstel. Degenen die veel piekeren over hun klacht of de neiging hebben zich terug te trekken, hebben een slechtere prognose. Dit blijkt uit het onderzoek waarop Sandra Bot op 13 mei 2005 promoveert aan het VU medisch centrum.
(persbericht 10 mei 2005) Lees verder

Angst als vlek in de hersenen
Angst is op hersenscans zichtbaar als een verhoogde activiteit van de amygdala, ook wel de amandelkern genoemd. De reactiviteit van de amygdala wordt onderdrukt door andere hersengebieden, zoals de prefrontale schors. Promovenda Odile van den Heuvel verdedigt de conclusies van haar hersenscanonderzoek op 12 mei aan het VU medisch centrum te Amsterdam. (persbericht 9 mei 2005) Lees verder

Symposium patiŽntenlogistiek VU medisch centrum: 
EfficiŽnte ziekenhuizen moeten hogere productienorm krijgen

Ziekenhuizen die meedoen aan Sneller Beter en daardoor hun zorg efficiŽnter inrichten, moeten halverwege het jaar hun productieafspraken met de zorgverzekeraars naar boven kunnen bijstellen. Dat stelde Jan Willem Schouten van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) tijdens het symposium patiŽntenlogistiek dat het VUmc op 27 april organiseerde.
 
(persbericht 29 april 2005) Lees verder

Aanknopingspunten voor effectievere behandeling ziekte van Crohn 
BacteriŽn spelen een cruciale rol bij het ontstaan van de ziekte van Crohn. De regulerende rol die het immuunsysteem speelt bij het bestrijden van de darmontsteking is bij Crohn-patiŽnten defect. Hoentjen promoveert vrijdag 29 april 2005 aan het VU medisch centrum.
(persbericht 29 april 2005) Lees verder

Akkoord vakbonden en VU medisch centrum
De raad van bestuur VU medisch centrum en de werknemersorganisaties hebben een akkoord bereikt over het sociaal beleidskader en aanvullende maatregelen (sociaal plan) in verband met de eerder aangekondigde bezuinigingsplannen. (persbericht 20 april 2005) Lees verder

Noviteit: VU medisch centrum gestart met deeltijd co-schappen
Het VU medisch centrum biedt als eerste universitair medisch centrum (UMC), conform het advies van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB), zijn artsen in opleiding de mogelijkheid co-schappen in deeltijd te volgen.
(persbericht 14 april 2005) Lees verder

follow-up onderzoek bewijst:
Schildwachtklierprocedure ook op langere termijn betrouwbaar

Ruim vijf jaar na het uitvoeren van de schildwachtklierprocedure blijkt zich slechts bij ťťn borstkankerpatiŽnt een recidief te hebben ontwikkeld. Een okselklierdissectie bij schildwachtklier- negatieve patiŽnten lijkt daarom definitief overbodig. Torrenga promoveert op 15 april 2005 aan het VU medisch centrum.
(persbericht 14 april 2005) Lees verder

Gen dat Roberts syndroom veroorzaakt gevonden 
Een internationaal onderzoeksteam, waarbij ook de oncogenetica groep van het VU medisch centrum, onder leiding van prof dr. Hans Joenje was betrokken, heeft het gen gevonden dat het Roberts syndroom veroorzaakt. Bijzonder, omdat dit gendefect kan leiden tot een ongewoon chromosomen aantal, een verschijnsel dat ook bij kankercellen voorkomt. 
(persbericht 12 april 2005) Lees verder

Van Walree Prijs 2005 voor Ivan Wolffers
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (knaw) heeft de Van Walree Prijs 2005 toegekend aan publicist en hoogleraar Ivan Wolffers. De Van Walree Prijs wordt op
maandag 25 april 2005 uitgereikt bij de knaw in Amsterdam.
(persbericht 11 april 2005) Lees verder

Discussie tussen prominenten gezondheidszorg:
Wie wordt er beter van een efficiŽnter zorgproces

De overheid wil dat ziekenhuizen hun zorgproces efficiŽnter inrichten. Maar in wiens belang is dat eigenlijk? Daarover discussiŽren een aantal prominenten uit de gezondheidszorg op woensdag 27 april 2005 tijdens het symposium ‘Samenspel in patiŽntenlogistiek: Sneller Beter’ van het VU medisch centrum. 
(persbericht 7 april 2005) Lees verder

Oplossing voor groot taboe gevonden 
Plaswekker beste methode tegen bedplassen  

Gebruik van de plaswekker is de beste methode om kinderen, maar ook volwassenen die bedplassen van dit ongemak af te helpen. Dit concludeert Jeugdarts Frank van Leerdam in zijn promotie onderzoek in het VU medisch centrum. 
(persbericht 4 april 2005) Lees verder

Weg naar effectieve behandeling ligt open 
Oorzaak zwangerschapsvergiftiging vastgesteld 

Onderzoekers van de afdeling klinische chemie van het VU medisch centrum hebben de oorzaak van zwangerschapsvergiftiging ontdekt. Zij hebben het verantwoordelijke gen geÔsoleerd en het daarbij horende biologisch proces vastgesteld. Het resultaat opent de weg naar effectieve behandeling van preeclampsie en het HELLP syndroom. De bevindingen worden deze week in de on-line versie van Nature Genetics gepubliceerd. (persbericht 4 april 2005) Lees verder

Ondertekening grondovereenkomst voor de bouw van het oncologisch researchcentrum Cancer Center Amsterdam (CCA)
Op woensdag 30 maart a.s. ondertekenen Elmer Mulder, voorzitter van de Raad van Bestuur van het VU medisch centrum, en Duco Adema, portefeuillehouder van stadsdeel ZuiderAmstel, de grondovereenkomst voor de bouw van een tijdelijk oncologisch researchcentrum. 
U wordt hierbij van harte uitgenodigd.
(persuitnodiging 24 maart 2005) Lees verder

Verpleegkunde en professionele ontwikkeling. PatiŽntveiligheid verzekerd
Vooraankondiging symposium voor verpleegkundigen

Het VU medisch centrum en TvZ Tijdschrift voor Verpleegkundigen organiseren op vrijdag 20 mei 2005 een landelijk dagsymposium over patiŽntveiligheid en de rol van de verpleegkundige daarin. Doel van het symposium is duidelijkheid bieden over de rol van de verpleegkundige om de veiligheid van de patiŽnt te kunnen waarborgen.
(persbericht 23 maart 2005) Lees verder

Geluidsritme verbetert kwaliteit van leven Parkinson-patiŽnten
Het aanbieden van geluidsritme verbetert de kwaliteit van leven van patiŽnten met de ziekte van Parkinson. Dit blijkt uit het RESCUE-onderzoek, een driejarige Europese studie van de afdeling revalidatie van de universiteit van Northumbria in Newcastle, Groot- BrittanniŽ, de afdeling revalidatiewetenschappen van de Universiteit van Leuven, BelgiŽ, en de afdeling fysiotherapie van het VU medisch centrum in Amsterdam.
(persbericht 18 maart 2005) Lees verder

10-jarige Sophie schrijft voor Ronald McDonald VU Kinderstad 
Amsterdam - 10 maart 2005 Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Stichting Ronald McDonald VU Huis/Kinderstad, heeft van de 10-jarige Sophie van der Linden uit Houten haar eerste boek ‘Het Paarse Bos’ aan overhandigd gekregen.
(persbericht 18 maart 2005) Lees verder

Opening unieke familiekamer voor naaste(n) kankerpatiŽnten
Het VU medisch centrum opent donderdag 24 maart a.s. de familiekamer: een in Nederland unieke faciliteit. De familiekamer op de afdeling geneeskundige oncologie is een ruimte waar familieleden van onze ernstig zieke patiŽnten ‘op adem’ kunnen komen. (persbericht 17 maart 2005) Lees verder

Targeted therapy maakt kankerbehandeling duurder
Targeted therapy, de meest veelbelovende nieuwe tendens in het oncologisch onderzoek maakt kankerbehandeling gerichter, doet de meerjaarsoverleving toenemen, heeft als gevolg dat de bijwerkingen afnemen, maar maakt kankermedicijnen wel duurder. Dit constateert kinderarts hemato-oncoloog dr Gert-Jan Kaspers van het VU medisch centrum aan de vooravond van een internationaal hemato-oncologie congres in Amsterdam.
(persbericht 15 maart 2005) Lees verder

Psychiatrische patiŽnten rekenen op ziektewinst
Uit onderzoek blijkt dat veel patiŽnten een psychiater raadplegen in de hoop dat dit hen voordelen oplevert bijvoorbeeld bij het verkrijgen of behouden van arbeidsongeschiktheidsuitkering, vrijstelling van sollicitatieplicht bij een bijstandsuitkering. Psychiater Van Egmond deed onderzoek naar dit verschijnsel ziektewinst. Hij promoveert op 18 maart aan het VU medisch centrum in Amsterdam.
(persbericht 15 maart 2005) Lees verder

Psychisch trauma van partner oorlogsveteraan verdient aandacht
Depressie, angst en posttraumatische stress-stoornis komen bij partners van oorlogsslachtoffers vaak voor. Dit blijkt uit een wetenschappelijk onderzoek verricht bij de leden en de donateurs van de Stichting Partners van Oorlogsgetroffenen ter gelegenheid van het tienjarig bestaan. Het onderzoek is onder andere door de afdeling medische psychologie van het VU medisch centrum uitgevoerd. (persbericht 10 maart 2005) Lees verder

Afspraken gemaakt voor de toekomst
VU medisch centrum en Achmea doorbreken wantrouwen 

Het VU medisch centrum en zorgverzekeraar Achmea hebben eergisteren in een publieke  discussie het wederzijds wantrouwen grotendeels weggenomen. Het was voor het eerst dat een universitair medisch centrum en ťťn van de grootste zorgverzekeraars in Nederland op deze wijze met elkaar spraken. 
(persbericht 10 maart 2005Lees verder

Chronisch inflammatoire darmziekten bij IsraŽlische joden
Chronische inflammatoire darmziekten als de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa komen bijzonder vaak voor bij Ashknazische joden terwijl de ziekte minder frequent wordt gezien bij Sefardische joden. Herma Fidder promoveert op 4 maart 2005 aan het VU medisch centrum Amsterdam.
(persbericht 3 maart 2005) Lees verder

Verlaagde albumineconcentratie zorgt voor verhoogde kans op hart- en vaatziekten  bij ouderen
Een verlaagde albumineconcentratie in het bloed bij ouderen zorgt voor fysieke achteruitgang bij ouderen. Dit concludeerde epidemioloog Bianca Schalk in haar promotie-onderzoek, zij promoveerde vrijdag 11 februari 2005.
(persbericht 18 februari 2005) Lees verder

Forse daling ziekteverzuim: eenmalige uitkering voor medewerkers UMC’s
Het bestuur van de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair medische centra) heeft op 4 februari 2005 besloten dat de 60.000 medewerkers van de academische ziekenhuizen een eenmalige uitkering van 400 euro bruto krijgen. De uitkering was door de werkgevers en de werknemersorganisaties in het CAO-akkoord van 2004 opgenomen en afhankelijk gesteld van de daling van het ziekteverzuim. (persbericht 4 februari 2005) Lees verder

Hulpmiddelen veranderen kwaliteit van leven van slechtziende ouderen niet 
Het aanmeten van hulpmiddelen als brillen, loepen of begeleiding aan slechtziende ouderen verandert de kwaliteit van leven van deze mensen niet. Dit concludeert gezondheidsonderzoeker Michiel de Boer in zijn promotieonderzoek in het VU medisch centrum.
(persbericht 3 februari 2005) Lees verder

VUmc verricht eerste implantatie ter wereld
Functioneren nieuw type pacemaker via sms en internet te volgen
Cardiologen van het VU medisch centrum hebben als eerste ter wereld een nieuw type pacemaker bij een patiŽnt geÔmplanteerd. De pacemaker is uniek omdat het een geavanceerde transmitter heeft die bij onregelmatigheden via SMS gegevens zendt naar de mobiele telefoons van de behandelend cardioloog en een speciale post in het ziekenhuis. 
 (persbericht 28 januari 2005) Lees verder

Nieuwe beademingsmethode voorkomt longschade ernstig zieke kinderen
Een nieuwe beademingsmethode waarbij kleine volumes zuurstof toegediend worden in een hoge frequentie, voorkomt longschade van ernstig zieke kinderen. Dit blijkt uit het onderzoek waarop kinderarts Dick Markhorst vrijdag 28 januari promoveert in het VU medisch centrum. 
(persbericht 26 januari 2005) Lees verder

Afzien van behandeling: aandacht voor het perspectief van patiŽnten
Een goede communicatie tussen arts en patiŽnt waarbij het medische perspectief ťn het gezichtspunt van de patiŽnt worden besproken, is van essentieel belang. Dit concludeert Titia Kleffens in haar onderzoek waarop zij woensdag 26 januari a.s. promoveert aan het VU medisch centrum Amsterdam.(persbericht 25 januari 2005) Lees verder

UWV, AMC, VUmc starten kenniscentrum verzekeringsgeneeskunde
UWV, het AMC en het VUmc gaan een kenniscentrum voor de verzekeringsgeneeskunde oprichten. In dit kenniscentrum vindt een continue uitwisseling plaats tussen de praktijk bij UWV en het wetenschappelijk onderzoek. Doel van het kenniscentrum is het verder bevorderen van de kwaliteit en de wetenschappelijke onderbouwing van de verzekeringsgeneeskunde. (persbericht 24 januari 2005) Lees verder

Hoogleraar voorziet door commercialisering versmalling oogheelkundige kennis
Hoogleraar oogheelkunde prof.dr. Peter Ringens van het VU medisch centrum ziet door toenmende commercialisering in zijn vakgebied de specialistische kennis versmallen tot enkele standaardingrepen.
(persbericht 20 januari 2005) Lees verder

VUmc-onderzoeker ontvangt Vici-subsidie. Vernieuwingsimpuls voor onderzoek naar functioneren van immuunsysteem
Immunologe Reina Mebius van het VU medisch centrum heeft een Vici-subsidie van NWO gekregen voor onderzoek naar het functioneren van het immuunsysteem. Haar benadering van de materie is uniek en wekt grote internationale interesse.
(persbericht 17 januari 2005) Lees verder

‘Toekomst huisartsen onvoldoende behartigd’
Hoogleraren huisartsgeneeskunde komen in actie tegen plannen Hoogervorst

Hoogleraren huisartsgeneeskunde van zes universitair medische centra komen in actie tegen de maatregelen die minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de beroepsgroep wil opleggen om toenemende marktwerking te bewerkstelligen.
(persbericht 10 januari 2005)  Lees verder
 

                 © VU medisch centrum          communicatie@VUmc.nl          31-03-2003 naar bovenkant pagina  naar het menu bij deze pagina