Inhoud Tracer 55

Kankerpatienten overlijden onnodig: oncologen in gewetensnood
Oncologen en hematologen maken zich ernstig zorgen. Kankerpatienten overlijden soms vroegtijdig en verbetering van kwaliteit van leven - en voor lymfeklierkankerpatienten zelfs de kans op genezing - wordt onnodig onthouden. Dit alles is het gevolg van een structurele fout in het financieringssysteem voor dure geneesmiddelen.
(Tracer 55, 27 november 2003) verder

Prijs van Parkinson patiënten voor reuk-onderzoeker
Neuroloog Henk Berendse kreeg begin november de prof.dr. Hans Lakke-prijs 2003. De Parkinson patientenvereniging reikt deze prijs jaarlijks uit aan diegene die een bijzondere wetenschappelijke prestatie heeft geleverd. Berendse deed onderzoek naar het gestoord reukvermorgen als mogelijke indicatie voor het vroegtijdig vaststellen van de ziekte van Parkinson.
(Tracer 55, 27 november 2003) verder

Te weinig allochtonen in wetenschap: talent gaat verloren
De Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) vindt dat minderheden ondervertegenwoordigd zijn. Met name Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen blijken nauwelijks vertegenwoordigd. En dat terwijl de instroom van studenten uit deze bevolkingsgroepen de laatste jaren gestaag toeneemt: het Mozaiekprogramma wil doorstroming van allochtonen naar een promotieplaats stimuleren.
(Tracer 55, 27 november 2003) verder

De huisartsenpraktijk als academische werkplaats: Kernnetwerk contracteert huisartsen
Op 27 november ondertekenden bijna veertig huisartsen een contract met de afdeling huisartsgeneeskunde van het VU medisch centrum. "Deze huisartsen hebben stuk voor stuk zin in het vernieuwen van hun beroepsperspectief en vormen samen een inspirerende, dynamische werkovmgeving. ZIj hebben het elan van de nieuwe huisarts", aldus hoogleraar huisartsgeneeskunde Wim Stalman.
(Tracer 55, 27 november 2003) verder

 

                 VU medisch centrum          communicatie@VUmc.nl          31-03-2003 naar bovenkant pagina  naar het menu bij deze pagina